Program – ARTROSKOPIA

INTERAKTYWNY KURS TECHNIK OPERACYJNYCH – ARTROSKOPIA – webinarium

19 października 2021


9.00 Powitanie uczestników

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego-wprowadzenie
Dr hab. n.med. Tomasz Piontek (Poznań)

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego (PCL) – live
Dr hab. n.med. Tomasz Piontek (Poznań)

Rekonstrukcja chrząstki stawowej-wprowadzenie
Dr hab. n.med. Tomasz Piontek (Poznań)

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z ścięgien mięśni kulszowo – goleniowych – stabilizacja implantem typu „endobutton” i śrubą interferencyjną – live
 razem (jeden film)

Rekonstrukcja artroskopowa chrząstki stawowej bez mikro złamań z zastosowaniem membrany kolagenowej i koncentratu szpiku kostnego– live
Dr hab. n.med. Tomasz Piontek (Poznań)

Rekonstrukcja chrząstki stawowej-wprowadzenie
Dr hab. n.med. Tomasz Piontek (Poznań)

 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego (PCL) – live
Dr hab. n.med. Tomasz Piontek (Poznań)

 Leczenie ubytku chrząstki stawowej kłykcia przyśrodkowego kości udowej za pomocą membrany MioRegen
Dr n.med. Maciej Wrotniak (Sosnowiec)